Přihlášení

Disciplinární komise LFA rozhoduje o disciplinárních přečinech spáchaných při utkáních HET ligy, FNL a Juniorské ligy, nebo v bezprostřední souvislosti s nimi členskými kluby, hráči, trenéry, vedoucími družstev, statutárními orgány a administrátory členských klubů, jakož i lékaři, jinými zdravotníky, maséry a pořadateli členských klubů.

Disciplinární řád

Skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy disciplinárních trestů, jakož i postup disciplinárních orgánů v disciplinárním řízení upravuje Disciplinární řád.

Složení disciplinární komise:


Mgr. Richard Baček LL.M.,MBA.
(předseda)


JuDr. Tomáš Capoušek, Ph.D., MBA
(místopředseda)


JUDr. Josef Teplý
(místopředseda)


Mgr. Tomáš Černý LL.M.,MBA.
 


Zdeněk Skotnica
 


Ĺubomír Klimáček
 


Petr Uličný
 


Filip Langr
(sektetář)

 

Dokumenty

2017/18
2016/17