Přihlášení

Složení ligového výboru

Předseda

Ing. Dušan Svoboda

Místopředseda za 1. ligu

Adolf Šádek

Členové za 1. ligu

Václav Bartoněk

Ing. Jan Nezmar

Ing. Michal Šrámek

Místopředseda za 2. ligu

Ing. Petr Heidenreich

Člen za 2. ligu

Ing. Tomáš Provazník

Kontrolní výbor

Tomáš Bůzek

Ing. Dariusz Jakubowicz

Ing. Tomáš Samec