Přihlášení

Vize 

Ligová fotbalová asociace je zájmové sdružení všech profesionální klubů v České republice hájící zájmy ve všech oblastech jejich činností. Řídí a organizuje profesionální soutěže.

Poslání  

  • organizovat a řídit profesionální soutěžě na principu fair-play s hlavním důrazem na maximální sportovní akcent
  • kvalitní soutěží zvedat úroveň klubů, hráčů a obecného podvědomí o fotbale
  • maximalizovat tržní hodnotu soutěží a tím vytvářet materiální podmínky pro rozvoj jednotlivých klubů
  • prosazovat oprávněné zájmy členských klubů jak ve fotbalovém prostředí, tak i v dalších oblastech spojených s dalším podnikáním 

Kdo jsme?

Ligová fotbalová asociace je zájmové sdružení právnických osob založené profesionálními kluby v roce 2011. Členem LFA musí být každý klub hrající první a druhou nejvyšší fotbalovou soutěž.